สถานีวิทยุฯ.ค่ายพระมงกุฎเกล้า ตชด.กก.ตชด.14

มว.สื่อสาร ต.ห้วยทราย อ.เมือง. จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร 0869026419.